Aktuality

Prihlasovanie na vzdelávanie je z dôvodu prechodu na nový informačný systém dočasne pozastavené.

Prihlasovanie bude opäť spustené 1.7.2017.

Naposledy upravené: 
10.05.2017
Autor: 

Pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia o ukončení vzdelávania a o vykonaní atestácie

 

 

Metodicko-pedagogické centrum vydáva tieto pokyny pre žiadateľov o vydanie duplikátu osvedčenia zo vzdelávania absolvovaného na niektorom regionálnom alebo detašovanom pracovisku MPC alebo duplikát osvedčenia o vykonaní atestácie:

 

Naposledy upravené: 
03.05.2017
Autor: 

Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie
a v tomto období podávajú do 30. 06. 2017

v elektronickej aj printovej forme

Atestácie

Vážení pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci (PZ a OZ)

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) informuje záujemcov o vykonanie atestácie, že žiadosti o vykonanie atestácie
a v tomto období podávajú do 30. 06. 2017

v elektronickej aj printovej forme

Najčastejšie problémy pri registrácii a podávaní žiadostí o atestáciu.

Najväčšia chyba: Nečítate inštrukcie, ktoré sú tu napísané v 2 článkoch - PROSÍM PREČITAJTE SI TO dôkladne a s porozumením.

1. Registračný mail, ktorý Vám bol odoslaný, občas skončí v SPAMe - preto ak ho nemáte skontrolujte si aj priečinok SPAM  v poštovej schránke.

Naposledy upravené: 
04.04.2017
Autor: 

Návod pre recenzentov atestačných prác

Postup vytvorenia elektronického posudku.

 

1. Pridať recenziu AP

2. Vyplniť posudok - meno autora práce

Naposledy upravené: 
30.03.2017
Autor: 

Základné informácie o atestáciách.

Naposledy upravené: 
30.03.2017
Autor: 

Od 7.6.2016 bol sprístupnený elektronický systém na podávanie žiadostí o atestáciu. 
Celý postup podávania žiadostí v novom systéme je popísaný v článku Ako na atestáciu

Podpora pre riešenie problémov s podávaním žiadostí o atestáciu funguje v obmedzenom režime, preto neočakávajte okamžité riešenie Vášho problému, ktorý zanecháte v správe, pomocou odkazovača vpravo dole.

Pracovný čas podpory do konca roka 2016:

Naposledy upravené: 
30.03.2017
Autor: